úvodní schůzka na místě
(shromáždění potřebných informací, prohlídka prostoru, konkrétní zadání k řešení)
zdarma
následná návštěva s vypracovaným posudkem
(předání tištěného posudku, vysvětlení navržených změn, konzultace konkrétní realizace)
zdarma
vypracování posudku
(posouzení stávajícího stavu, navržení změn v rozsahu dle zadání, vypracování posudku v tištěné i elektronické podobě)
kancelář nebo jednotlivá místnost v bytě / domě 1 500 Kč
byt do velikosti 2+1 3 000 Kč
byt větší než 2+1 + 2 000 Kč
za každou další místnost
rodinný dům: 1. podlaží 5 000 Kč
rodinný dům: 2. a každé další podlaží + 3 000 Kč
umístění domu na pozemku 3 000 Kč
umístění domu na pozemku a návrh rozmístění jednotlivých místností v tomto domě 5 000 Kč
zahrada z pohledu Feng Shui , včetně umístění vody, návrhu míst pro relaxaci i aktivních zón
(nezahrnuje plán výsadby konkrétních druhů rostlin)
3 000 Kč
opakované zaslání dokumentace v elektronické podobě zdarma
následná návštěva po realizaci změn
(posouzení provedených změn, případné doladění úprav, návrh alternativních řešení dle finančních nebo technických možností klienta)
zdarma
nové posouzení stejného prostoru
(změna využití prostoru, plánovaná přestavba, výměna obyvatel atd.)
sleva 50%