Reference Feng Shui

„Pro mě jako masérku je naprosto klíčové, aby se u mě v masérně cítili lidé dobře. Feng Shui projekt od Saši mi otevřel úplně nové obzory, jak toho docílit. Spolupráce se Sašou byla velmi příjemná a profesionální – vše mi podrobně vysvětlila, poradila, ujistila, vyvrátila. Provedla jsem pár drobných změn a kromě toho, že sama se v práci cítím lépe, příjemným bonusem pro mě je, že se rádi vracejí více lidé energeticky mi bližší.“
Jitka P., Praha

„Protože jsem se rozhodla pro rozsáhlou rekonstrukci svého bytu a chtěla jsem ji realizovat v souladu s principy Feng Shui, oslovila jsem paní Alexandru na základě doporučení mého dobrého kamaráda. Zpracovaný konečný návrh se stal základním a závazným podkladem pro bytovou architektku, která rekonstrukci bytu prováděla. Celou realizaci považuji za velice zdařilou, o čemž svědčí mj. i reakce mých návštěv. Všechny prostory teď působí velice harmonicky a cítím se v nich opravdu spokojená. Děkuji.“
Klára M., Vídeň

„Děkuji za precizní zpracování studie FS našeho bytu. Cítím se v něm spokojeně a bezpečně. A díky prvkům, které mi paní konzultantka poradila, se nám zase po letech sjednotila rodina a máme dostatek peněz.“
Lenka P., Plzeň

„Při prvním setkání s paní magistrou Slepičkovou nad problematikou Feng Shui mého bytu jsem byl instruován, jaké informace musím dát dohromady. Tyto informace si pak ještě sama rozšířila z dostupných zdrojů a připravila primární návrh, se kterým mě v mém bytě navštívila. Na místě si vše důkladně prohlédla a prověřila a dostal jsem velmi zevrubné vysvětlení jejich zjištění i navrhovaných závěrů. Nakonec jsem od ní dostal finální verzi návrhu úprav mého bytu. Protože se návrh opíral o znalost konkrétní situace v mém bytě, nebyl problém všechny navrhované změny realizovat. Nedokážu sice kvantifikovat, jak moc zrealizované úpravy objektivně přispěly k "energetickým" změnám v mém bytě, ale pravdou zůstává, že se domů vracím opravdu rád a některé problémy z mého života postupně zmizely. Rád bych ještě jednou oslovil paní magistru, protože bych chtěl upravit i zahradu kolem bytu a promítnout do ní alespoň základní principy Feng Shui.“
Tomáš K., Praha

„Navržené změny v rámci projektu harmonizace našeho domu podle principů Feng Shui jsou pro mne velmi inspirativní a určitě řadu doporučení realizuji. Hned jsme upravili uspořádání synova pokojíčku a je moc spokojený – především šlo o přemístění postele. Dostali jsme projekt v tištěné i elektronické podobě. V textu byly podrobně popsány úpravy navržené pro jednotlivé oblasti domu, součástí projektu bylo i přehledné schéma, podle kterého se mohu dobře orientovat i v budoucnu, pokud bychom se rozhodli změnit vybavení některých místností.“
Marcela N., Poděbrady